Tidligere styreleder trakk seg etter samarbeids-problem

Publisert:19. januar 2018Oppdatert:19. januar 2018, 09:16
En tidligere styreleder i NSD trakk seg på grunn av samarbeidsproblemer med administrerende direktør.

Jon Naustdalslid satt bare som styreleder i NSD i åtte måneder. Samarbeidsproblemer med administrerende direktør var årsaken til at han trakk seg.

– Jeg klarte ikke å finne ut av samarbeidsrelasjonen med Bjørn Henrichsen og ba meg derfor fritatt fra styrevervet på grunn av samarbeidsproblem, sier Jon Naustdalslid.

Naustdalslid satt som styreleder i NSD fra juni 2010 til februar 2011.

På Høyden skrev tidligere i uken at Arbeidstilsynet har startet tilsyn mot Norsk senter for forskningsdata (NSD). I tillegg pågår det en varslingssak i organisasjonen. Bakgrunnen for saken skal blant annet være administrerende direktør Bjørn Henrichsens lederstil.

Ville trekke seg etter fem måneder

Naustdalslid ønsket å trekke seg allerede i november 2010. I et brev til Kunnskapsdepartementet, som eier NSD, skriver han at han ber om å bli løst fra vervet som styreleder i NSD med snarlig virkning.

«Eg tok på meg oppgåva som styreleiar med den motivasjonen at eg kunne gjere ein god jobb for NSD og støtte opp ei vidare utvikling av ein institusjon som eg har den største respekt for. Dette forutset ein god, open og tillitsfull relasjon mellom styreleiar og direktør. Dette har eg ikkje lykkast i å få til», skriver Naustdalslid i brevet.

Han sier til På Høyden at han ikke kjente til samarbeidsproblem i bedriften, og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

KD kjenner til saken

NSD er eid av Kunnskapsdepartementet, men er organisert som et aksjeselskap. Kunnskapsdepartementet bekrefter at de kjenner til varslingssaken.

– Departementet er kjent med at det er varslet om arbeidsmiljøforhold i NSD. Departementet har tatt dette opp med styret, og legger til grunn at styret følger opp disse i tråd med prinsippet om kontradiksjon, skriver ekspedisjonssjef Toril Johansson i en e-post til På Høyden.

Hun skriver også at Naustdalslid viste til samarbeidsrelasjonen med administrerende direktør da han ga departementet beskjed om at han ikke ønsket å fortsette som styreleder.

Vil ikke kommentere

Bjørn Henrichsen fyller 73 år i år. Styreleder Petter Aasen, som overtok for Naustdalslid i 2011, sa til På Høyden at styret i dialog med eier, altså Kunnskapsdepartementet, har bedt Henrichsen sitte i stillingen selv om han har fylt 72 år. Stillingen som administrerende direktør ble lyst ut i fjor høst.

– Ansettelse av administrerende direktør er styrets ansvar, og det er styret som treffer beslutninger, svarer Johansson på spørsmål om departementet var inne i bildet da Henrichsen ble bedt om å sitte lenger i stillingen.

– Har KD vært med på konkrete forhandlinger om at Henrichsen skal sitte lenger?

– Det er naturlig at styreleder diskuterer ulike spørsmål med eier, men jeg vil ikke kommentere innholdet i slike samtaler, sier Johansson.