Arbeidstilsynet åpner tilsyn med NSD

Publisert:14. mai 2018Oppdatert:14. mai 2018, 11:38
Arbeidstilsynet hadde første veiledningsmøte med NSD i februar. Nå fører Arbeidstilsynet tilsyn med NSD.

Arbeidstilsynet har åpnet tilsyn med NSD. Bakgrunnen er varsel om det psykososiale arbeidsmiljøet.

I januar skrev På Høyden at Arbeidstilsynet var i en tilsynsprosess med NSD – Norsk senter for forskningsdata. Nå har Arbeidstilsynet åpnet tilsyn. Det bekrefter tilsynsleder Marita Scott.

– Vi ser alvorlig på saken, sier hun.

Tok for lang tid

Allerede i fjor sommer sendte Arbeidstilsynet et brev til NSD med tittelen «Melding om postalt tilsyn». Bakgrunnen for saken var at det var sendt inn varsel til bedriftens verneombud som omhandlet det psykososiale arbeidsmiljøet i bedriften.

Administrerende direktør Bjørn Henrichsens lederstil var noe av det som var varslet om. Henrichsen ville selv ikke kommentere dette i januar, og styreleder Petter Aasen ville heller ikke si noe om innholdet i varslene.

Arbeidstilsynet hadde først et møte med NSD i februar i år, og deretter et møte 20. april. Det var etter dette siste møtet tilsynet valgte å åpne tilsyn.

– Arbeidstilsynet gjennomførte veiledningsmøte med NSDs styre i februar, der vi la vekt på sentrale tema knyttet til HMS-arbeid, styrets ansvar og nytt regelverk om varsling, sier Scott.

Hun sier at virksomheten var i gang med tiltak.

– Men da vi så at prosessen strakk ut i tid, åpnet vi tilsyn. Vi vurderer arbeidsmiljøsituasjonen som alvorlig, og ønsker å se hvilken effekt tiltakene får. Dette er bakgrunnen for at vi følger opp med tilsyn, sier Scott.

I brevet som ble sendt fra Arbeidstilsynet i forkant av møtet heter det at «arbeidstilsynet har gjennom flere måneder fulgt opp virksomheten og gjennomførte veiledningsmøte med styret og verneombud/ansattes representanter 05.02.2018. Med bakgrunn i dialog i etterkant av veiledningen ønsker Arbeidstilsynet et møte med styreleder og verneombud».

Kan ta halvannet år

Siden Arbeidstilsynet nå er i en tilsynsprosess ønsker ikke Scott å si så mye om saken. Men hun sier at tidshorisonten i saken vil være om lag halvannet år.

– Vi vil følge opp virksomheten på de tiltak de har iverksatt, sier hun.

– Hvor mange møter har dere hatt med NSD i år?

– Vi har hatt veiledningsmøte med styret, vi har hatt samtale med styreleder og verneombud og tilsynsmøte med styreleder og verneombud.

I januar sa Scott til På Høyden at når man har et tilsyn av typen Arbeidstilsynet nå fører med NSD ser man blant annet på om arbeidsmiljøloven blir fulgt, og om det er noen organisatoriske forhold som gjør at det er utfordringer med det psykososiale arbeidsmiljøet. Noe av det som blir undersøkt er om det er manglende medvirkning, og om roller og ansvarsfordeling er avklart. Arbeidstilsynet er også opptatt av om bedriften har tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Som På Høyden har skrevet hadde ikke NSD et eneste arbeidsmijøutvalgsmøte i 2016, og bare ett slikt møte i 2017.

Arbeider med å lukke avvik

– Styret arbeider med saken for å lukke avviket som er påpekt, sier Petter Aasen.

Han er styreleder i NSD og til daglig rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Arbeidstilsynet sier at prosessen trakk ut i tid. Hva har tatt så lang tid?

– Det er en komplisert sak å håndtere for et styre. Vi håper å kunne gi Arbeidstilsynet en tilfredsstillende tilbakemelding i løpet av få uker, sier Aasen