Arbeidstilsynet gir NSD pålegg

Publisert:30. mai 2018Oppdatert:30. mai 2018, 06:00
Det foreligger brudd på bestemmelsene knyttet til generelle krav i arbeidsmiljøet, heter det i brevet der Arbeidstilsynet kommer med vedtak om pålegg. Foto: Njord V. Svendsen

Forholdene ved NSD har ført til helsemessige utfordringer for flere ansatte, sier Arbeidstilsynet.

«Virksomheten har over lengre tid opplevd alvorlige konflikter og utfordringer med arbeidsmiljøet. Forholdene har ført til helsemessige utfordringer for flere ansatte».

Dette skriver Arbeidstilsynet i et brev til NSD – Norsk senter for forskningsdata.

På Høyden har skrevet flere saker om forholdene i organisasjonen. Ansatte beskriver en fryktkultur, der lederstilen til administrerende direktør er pekt på som en stor del av problemet. I mai åpnet Arbeidstilsynet formelt tilsyn med virksomheten, og nå er det altså sendt ut et vedtak om pålegg.

– Alvorlig situasjon

Arbeidstilsynet hadde møte med NSD 20. april i år. Etter dette åpnet de tilsyn. Tilsynsleder Marita Scott har tidligere sagt til På Høyden at virksomheten var i gang med tiltak, men at dette strakk ut i tid.

– Vi vurderer arbeidsmiljøsituasjonen som alvorlig, og ønsker å se hvilken effekt tiltakene får, sa Scott.

Nå må NSD sende inn dokumentasjon til Arbeidstilsynet, blant annet en oversikt over gjennomførte tiltak og plan for gjennomføring av tiltak. Her skal det blant annet listes opp tiltak for å ivareta ansatte som er berørt av konflikter og sies noe om hvordan virksomheten skal ivareta et systematisk HMS-arbeid.

– Det foreligger brudd på bestemmelsene knyttet til generelle krav i arbeidsmiljøet, heter det i brevet.

Frist for å gjennomføre pålegget er 15. juni. Dersom det ikke er gjort, kan konsekvensen bli tvangsmulkt eller at hele eller deler av virksomhetens aktiviteter blir stoppet.

Prøvde å unnta

På Høyden har fått tilgang til brevet fra Arbeidstilsynet gjennom e-innsyn, den felles postjournalen for statlige virksomheter. På samme måte fikk redaksjonen svarbrevet NSD sendte etter at Arbeidstilsynet åpnet tilsyn. Dette brevet var merket unntatt offentlighet da det ble sendt fra NSD – men På Høyden fikk hele brevet dagen etter at innsyn ble krevd.

Her skriver styreleder Petter Aasen og administrerende direktør Bjørn Henrichsen at «dersom konklusjonen blir at de forhold som det er varslet om, ikke innebærer direkte brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven eller annet relevant regelverk, vil likevel verneombudets bekymringsmelding knyttet til varslingene vedrørende arbeidsmiljøet generelt, bli fulgt opp som viktig innspill til et nødvendig arbeid med å utvikle arbeidsmiljøet. I dette arbeidet er det naturlig at det forebyggende aspektet blir tillagt stor vekt».

En ekstern rådgiver er nå i gang med å gjennomføre en faktaundersøkelse angående varsel som er kommet knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet. I brevet fra NSD-ledelsen blir det vist til varsling fra to nåværende ansatte og en tidligere ansatt, og sagt at det er disse som skal undersøkes nærmere. Men som På Høyden tidligere har skrevet, er det kommet langt flere varsel enn disse tre om arbeidsmiljøet i NSD. På Høyden har flere ganger omtalt et varsel som ble sendt til styreleder Petter Aasen i fjor sommer. Vedkommende som skrev dette varselet hadde da sluttet i NSD. Både tidligere og nåværende ansatte ble også intervjuet i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen Stamina Helse skulle gjennomføre – men som ble stoppet av ledelsen.

Vil ikke kommentere

– Du må kontakte styreleder for eventuelle kommentarer, skriver administrerende direktør Bjørn Henrichsen i en epost til På Høyden.

Petter Aasen er styreleder i NSD. På Høyden har prøvd å komme i kontakt med han både via sms, epost og telefon. Tirsdag ettermiddag kom det en epost der Aasen skriver at “pålegg følges opp i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten. Styret behandler saken 13. juni”.