Rapporten som skulle si noe om arbeidsmiljøet i NSD kom aldri frem til de ansatte

Publisert:15. mai 2018Oppdatert:15. mai 2018, 06:00
Styreleder Petter Aasen ønsker ikke å kommentere om styret har fått noe materiale fra Stamina, som skulle gjennomføre faktaundersøkelsen. Foto: Universitetet i Sørøst-Norge

Stamina skulle utarbeide en rapport om det psykososiale arbeidsmiljøet i NSD. Den kommer ikke.

På Høyden har i flere saker beskrevet arbeidsforholdene i NSD – Norske senter for forskningsdata. Siden i fjor sommer har det kommet flere varsler i bedriften, og Arbeidstilsynet har nå åpnet tilsyn.

På bakgrunn av varslene som ble sendt inn i fjor, ble det besluttet at Stamina helse skulle utarbeide en rapport om arbeidsmiljøet i NSD. Både nåværende og tidligere ansatte har vært intervjuet i forbindelse med arbeidet med rapporten. Tidspunktet for når rapporten skulle være ferdig har stadig blitt endret, men nå er beskjeden at rapporten ikke kommer.

– Stamina kan ikke levere

Styreleder Petter Aasen sendte for et par uker siden en epost til alle ansatte der han skrev at «med utgangspunkt i varslingene iverksatte Stamina en bred undersøkelse av arbeidsmiljøet. Stamina har imidlertid meldt at den brede gjennomgangen har medført at de ikke kan levere rapport til styret om de konkrete varsling innen rimelig tid».

På Høyden har snakket med tidligere ansatte som har ventet på at rapporten skulle komme. De ble kontaktet med spørsmål om de kunne bidra med sine erfaringer.

– Det siste jeg fikk høre var at informasjonen fra intervjuene skulle til kontradiksjon. Deretter skulle jeg bli kontaktet på nytt. Jeg har ikke hørt noe siden januar. Jeg er veldig skuffet, men ikke overrasket, om undersøkelsene er stoppet, sier en kilde.

Annen undersøkelse ble lagt bort

Kilden viser til en større arbeidsmiljøundersøkelse som ble gjennomført i 2010.

– Den gangen skulle videre oppfølging løftes til øverste nivå i organisasjonen, altså til administrerende direktørs bord. Problematisk, i og med at mye av kritikken gikk på han som person, sier kilden.

I vedtaket heter det at AMU har besluttet at det er mest hensiktsmessig at den videre oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen skjer på organisasjonsnivå. I referatet fra AMU-møtet i juni 2011 heter det at det var enighet om å avslutte arbeidet med arbeidsmiljøundersøkelsen fra 2010. Dette skulle gjøres ved at ledelsen skulle kalle inn til et fellesmøte i juni.

– Det kom frem ganske tydelig kritikk av ledelsen i undersøkelsen, men det var ikke helt håpløst, sier en kilde med kjennskap til det som skjedde i 2011.

– Mange av oss regnet med at administrerende direktør da snart ville gå over i pensjonistenes rekker, sier kilden.

Vedkommende sier at ledelsen tok tak i noe av det som kom til overflaten i 2011, men verken AMU eller de tillitsvalgte ble inkludert i dette arbeidet. Etter 2011 har arbeidsmiljøutvalget hatt mer sporadiske møter. På Høyden har bedt om møtereferat tilbake til 2011, og har fått tilsendt totalt ti referat. AMU hadde ingen møter i verken 2012, 2014 eller 2016.

Stamina: Har levert fra oss det vi har

Styreleder Petter Aasen ønsker ikke å si så mye om rapporten fra Stamina. Men På Høyden har snakket med flere kilder som mener at det skal være delt ut noe skriftlig materiale, men uten at selskapet har gitt sine innspill på utkast til en ferdig rapport. 

– Har styret fått et utkast til rapport, Aasen?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Vi arbeider med en faktaundersøkelse, som vil komme til styret i løpet av kort tid.

På Høyden vet at styret nå har bedt en selvstendig konsulent om å se på arbeidsmiljøet.

– Hvor mye betalte NSD Stamina for denne rapporten?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Aasen.

Kathrine Mørch, som er regionansvarlig i Stamina Helse, vil heller ikke si så mye om rapporten de har laget for NSD.

– Det er gjennomført en undersøkelse, og vi har levert fra oss det vi har av materiale. Men det er oppdragsgiver som eier undersøkelsen, sier Mørch.

Tillitsvalgte er kritisk

Både Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Forskerforbundet er uenige i avviklingen av Staminas faktaundersøkelse. Det fremgår av en epost som har gått ut til NTLs medlemmer ved NSD. Der skriver de at «Staminas faktaundersøkelse har vært en, for oss tillitsvalgte, svært lukket prosess, og vi har ikke mottatt noe informasjon om hvilke konklusjoner eller vurderinger man har kommet til underveis i undersøkelsen.

På Høyden har bedt om innsyn i rapporten. Svaret var at «rapport fra Stamina Helse er unntatt offentlighet. Begjæring om innsyn er derfor avslått». Redaksjonen har også bedt om innsyn i sakspapirer til styremøtene i NSD. Også dette ble avslått, men henvisning til at styrepapirer er interne. Dette avslaget er klaget inn for Kunnskapsdepartementet.

Arbeidstilsynet har, som På Høyden har skrevet, åpnet tilsyn mot NSD. Tilsynsleder Marita Scott sier til På Høyden at tilsynet var kjent med at kartleggingen var stanset.

– Det er beklagelig at rapporten ikke er ferdigstilt, men det er innenfor virksomhetens styringsrett, sier hun.