Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Utnemning

Bodil Holst

Professor Bodil Holst ved Institutt for fysikk og teknologi er utpekt til å lede komiteen som skal utpeke de tre neste vinnerne av Kavliprisen innen nanovitenskap.
Det er styret i Det Norske Videnskaps-Akademi som har vedtatt at Holst skal lede en av de tre prestisjefylte komiteene. Kavliprisen deles ut innenfor tre kategorier: Nanovitenskap, nevrovitenskap og astrofysikk.

– Først og fremmest er det en stor ære. Utvelgelsen har skjedd på bakgrunn av fagfellevurdering. Dette er en anerkjennelse fra mine kolleger, sier Bodil Holst.

Les mer om utnevnelsen på https://www.uib.no/matnat/125141/skal-lede-akademiets-komite-kavliprisen...